Kürtçede İsimler Konu Anlatımı
Kürtçede İsimler Konu Anlatımı

İsimler, farklı kategorilere göre incelenebilir. Bu makalemizde isimleri kategori, kategori inceleyerek konuyu işlemiş olacağız.

Kürtçede Ekler
Kürtçede Ekler Konu Anlatımı

Kürtçe’de sözcükler hem önden hem sondan ek alabilirler. Hem çekim ekleri hem de yapım ekleri hem kelimenin başına gelebilir hem de sonuna gelebilir.